Najświętszy Sakrament

"BIERZCIE I JEDŹCIE Z TEGO WSZYSCY: TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE, KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE, BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ, NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA, KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW, TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ"
(Mt 26,26)

Tymi słowami Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił Najświętszy Sakrament jest on najbardziej święty ze wszystkich sakramentów, bo w nim Jezus Chrystus jest w szczególny sposób obecny.  
Obrzędem tego sakramentu jest liturgia Mszy świętej. W czasie sprawowania Mszy świętej, na słowa kapłana podczas Przeistoczenia mocą Chrystusa chleb staje się niewidzialnym prawdziwym Ciałem Pana Jezusa, a wino najdroższą Krwią Chrystusa. Uobecnia się Jego Ofiara złożona Bogu Ojcu za nas na krzyżu. A więc sam Chrystus jest wtedy obecny i wstawia się za nami do Ojca. W Komunii świętej staje się dla nas pokarmem. Ten sam, który umarł  zmartwychwstał - Zmartwychwstały. Jednoczy się z nami, umacnia nas, leczy, byśmy nie ulegli pokusie, i uzdalnia do nowego, chwalebnego życia. Jest zadatkiem naszego zmartwychwstania. Słowami: "To czyńcie na moją pamiątkę" Pan Jezus wzywa nas do udziału w Jego Ofierze w Mszy świętej, przede wszystkim w dniu Pańskim, w niedzielę, która nam upamiętnia Jego zmartwychwstanie.  
Podczas każdej Mszy świętej zaprasza nas także Chrystus do swojego stołu, wołając: ?Bierzcie i jedźcie?, bo chce być zawsze zjednoczony z nami, by doprowadzić nas szczęśliwie po życiu doczesnym na ziemi do domu Ojca w niebie.

Komunia święta poza Mszą świętą

Ofiara Mszy świętej i Komunii świętej stanowią jedną całość. Jezus Chrystus powierzył Kościołowi swoją pamiątkę (śmierci i zmartwychwstania), by wierni uczestniczyli w Ofierze tak duchowo przez wiarę i miłość, jak i sakramentalnie przez przyjęcie Komunii świętej. Dlatego przystępujemy do stołu pańskiego zasadniczo w czasie Mszy świętej.  
Może jednak zaistnieć słuszna przyczyna do udzielenia Komunii świętej również poza Mszą świętą.  
Rozdawanie Komunii świętej w takim wypadku poprzedza akt pokuty, czytanie Pisma świętego, Modlitwa Pańska, a po przyjęciu jej - odpowiednie modlitewne dziękczynienie.

Opracowane na podstawie modlitewnika "Jestem z Wami"

Kontakt

Bazylika Pułtuska
Parafia Św. Mateusza

ul. Marii Konopnickiej 1
06-100 Pułtusk
Polska

Kancelaria Parafii św. Mateusza
tel: (023) 692 02 82 wew. 213
Czynna:
pn.-so. 10.00-12.00 i 16.00 - 18.00