Małżeństwo

Zapowiedzi przedślubne!

Czym są zapowiedzi? W szerokim rozumieniu są one podaniem do publicznej wiadomości zamiaru zawarcia związku małżeńskiego przez daną osobę. Czyni to proboszcz parafii z prośbą o informację o ewentualnych przeszkodach, które nie pozwalałyby na zawarcie  sakramentu małżeństwa lub czyniły go niegodziwym.

W wielu parafiach zapowiedzi są głoszone podczas ogłoszeń parafialnych, a w innych (choćby w naszej) są wywieszane na tablicy ogłoszeń. Zapowiedzi winny być głoszone w parafii narzeczonego i narzeczonej.

Głoszenie zapowiedzi poprzedza spisanie protokołu z rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa. W wielu wspólnotach tę czynność wierni nazywają: "dawanie na zapowiedzi". Wedle prastarej tradycji spisanie protokołu odbywało się w parafii narzeczonej. Obecnie narzeczeni mogą prosić o spisanie protokołu również proboszcza parafii narzeczonego, a ostatnio spotykamy się także z praktyką delegowania do sporządzenia tego dokumentu proboszcza parafii, w której będzie zawarty sakrament małżeństwa, (czyli poza parafią narzeczonych). Pozwolenia takiego może udzielić proboszcz parafii narzeczonego lub narzeczonej.

Przy spisaniu protokołu obowiązkowa jest osobista obecność. Nie można udzielić odpowiedzi przez delegata, telefonicznie, czy e-maillem. Wskazane jest, aby narzeczeni przyszli razem do kancelarii.

Wiele osób wyjeżdża do pracy zagranicę. Wyobraźmy sobie przypadek, kiedy narzeczony mieszka lub przebywa w Stanach Zjednoczonych i może przyjechać do Polski dopiero trzy dni przed ślubem. Sprawa może być skomplikowana z różnych przyczyn (np. zawarcie związku cywilnego lub tzw. ślubu konkordatowego), a my w felietonie zajmujemy się tylko protokołem przedślubnym, którego sporządzenie jest konieczne.

Prawodawca kościelny przewidując tę trudność rozwiązał ją następująco. Narzeczony zgłasza się do proboszcza parafii zamieszkania w USA. Następuje spisanie protokołu, który podpisany i z właściwymi pieczęciami zostaje przesłany do parafii narzeczonej w Polsce.

Kiedy należy "dać na zapowiedzi"?

Czas, który poprzedza spisanie protokołu od daty ślubu, to trzy miesiące. Dotyczy to udzielania sakramentu małżeństwa ze skutkami cywilnymi. Termin został wyznaczony przez prawo świeckie, które określa ważność dokumentów wystawionych przez USC na trzy miesiące. Przekroczenie tego czasu powoduje poważne konsekwencję. Narzeczeni powinni pamiętać, że pism z USC, (o których mowa) nie wolno brać wcześniej niż trzy miesiące przed ślubem.

Dokumenty, o których przedstawienie poprosi nas spisujący protokół przedmałżeński:

1. Świadectwo chrztu

2. Świadectwo bierzmowania

3. Dokumenty konkordatowe z USC

4. Kurs przedmałżeński

5. Dowód osobisty

W Kościele Katolickim obowiązują dwie zapowiedzi (w większości parafii zachował się zwyczaj trzech). W wyjątkowych okolicznościach może być zniesiony obowiązek głoszenia zapowiedzi. Od jednej zapowiedzi może zwolnić dziekan dekanatu, a od wszystkich Biskup Ordynariusz.

Ks. Wiesław Kosek

O małżeństwie

"... dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem. A tak nie są już dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela"
(Mk 10, 7 - 9)         

Małżeństwo, związek dwojga miłujących się ludzi, w Starym Testamencie jest obrazem miłości Boga do narodu wybranego. W Nowym Przymierzu zaś miłość małżeńska jest obrazem miłości Chrystusa i Kościoła zrodzonego na krzyżu.        
Jest bowiem wola Chrystusa, by łaska Tajemnicy paschalnej spłynęła także na małżeństwo chrześcijan, ukazując i udoskonalając przez to jego świętość.
Małżeństwo jako sakrament zawierają sami narzeczeni, a kapłan tylko odbiera od nich przysięgę, potwierdza zawarty związek w imieniu Kościoła i błogosławi.
W obrzędzie sakramentu małżeństwa najważniejsza jest przysięga, która składają sobie narzeczeni wobec Boga na ręce kapłana w obecności przynajmniej dwóch świadków.

Przysięga małżeńska

Brzmi ona tak:
"Ja ... biorę ciebie ... za żonę (męża) i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci"


Od tej chwili stają się małżeństwem, tworzą początek rodziny, otrzymują łaskę Bożą do spełniania swoich wzajemnych zobowiązań i wypełniania późniejszych wspólnych obowiązków, szczególnie w wychowaniu dzieci.
Sakrament Małżeństwa jest bardzo ważnym sakramentem, bo buduje rodzinę, a przez nią społeczeństwo i Kościół.
Małżeństwo katolików zawarte w Kościele jest sakramentem i dlatego jest nierozerwalne. Obrączki ślubne, pobłogosławione i nałożone sobie nawzajem przez nowożeńców podczas obrzędu małżeństwa, oznaczają wierność w miłości małżeńskiej.
Nowożeńcy przed ślubem przystępują do spowiedzi a w dniu ślubu do Komunii świętej, by mogli czystą duszą uprosić sobie pomoc Bożą do nowych zadań życia.
Rocznice ślubu obchodzi się w Kościele. Małżonkowie, a także ich dzieci biorą udział w Mszy świętej i przystępują do Komunii świętej. Najczęściej dziękuje się Bogu za istnienie tej rodziny w 25 i 50 rocznice małżeństwa.

Opracowane na podstawie modlitewnika "Jestem z Wami"

Kontakt

Bazylika Pułtuska
Parafia Św. Mateusza

ul. Marii Konopnickiej 1
06-100 Pułtusk
Polska

Kancelaria Parafii św. Mateusza
tel: (023) 692 02 82 wew. 213
Czynna:
pn.-pt. 10.00-11.00 i 16.00 - 17.00; so. 10.00 - 11.00