Pokuta

"Weźmijcie Ducha Świętego! Których grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a których zatrzymacie, są im zatrzymane."
(J20, 22-23)

Jezus Chrystus jest Ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. (1 J 2, 12) Sakrament Pokuty, zwany też sakramentem Pojednania, ustanowił Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu. Wyznanie grzechów, płynące ze skruchy serca, z pragnienia nawiązania zerwanych więzów przyjaźni z Bogiem i bliźnimi, prowadzi do spotkania z Chrystusem. Bo ?w Nim mamy odkupienie przez Jego Krew, odpuszczenie występków według bogactwa Jego łaski?. (Ef 1, 7)  
W sakramencie Pokuty jednoczymy się z Chrystusem umierającym na krzyżu za nasze grzechy. Grzech nasz zostaje zgładzony, ?umieramy dla grzechu?. I jednocześnie jednoczymy się z Chrystusem zmartwychwstałym i siedzącym po prawicy Ojca, otrzymujemy życie Boże, stajemy się znowu przybranymi dziećmi Boga i dziedzicami Królestwa Niebieskiego.  
Istotnym warunkiem spotkania z Chrystusem jest żal za grzechy. Łączy się z nim ściśle postanowienie poprawy życia, czyli postanowienie zastosowania środków, które pozwolą z czasem wyjść z grzechów, uświadomionych sobie uprzednio w rachunku sumienia.  
Przystępując do spowiedzi, wyznajemy nasze grzechy człowiekowi, który mocą sakramentu Kapłaństwa uobecnia Chrystusa. Jego władza, Jego mocą odpuszcza nam grzechy.  
Kapłan osądza nasze grzechy i naszą wewnętrzną postawę i przez słowa rozgrzeszenia jednoczy nas z Chrystusem i z ludem Bożym ? Kościołem, który jest Mistycznym Ciałem Chrystusa.  
Pojednani z Bogiem i z ludźmi pragniemy zadośćuczynić za nasze grzechy Bogu, wykonując zadaną pokutę, pragniemy też naprawić krzywdy wyrządzone bliźnim.  
Pięć warunków jest więc koniecznych, byśmy mogli otrzymać rozgrzeszenie, byśmy pojednali się z Bogiem i stali się znowu członkami wspólnoty Kościoła. Są to: rachunek sumienia, żal za grzechy, szczera spowiedź, mocne postanowienie poprawy i zadośćuczynienie. Sakrament Pokuty przynosi ulgę, pokój i radość serca i zapewnia na przyszłość pomocne łaski Boże.  

Opracowane na podstawie modlitewnika "Jestem z Wami"

Kontakt

Bazylika Pułtuska
Parafia Św. Mateusza

ul. Marii Konopnickiej 1
06-100 Pułtusk
Polska

Kancelaria Parafii św. Mateusza
tel: (023) 692 02 82 wew. 213
Czynna:
pn.-so. 10.00-12.00 i 16.00 - 18.00