Pielgrzymka do Sanktuariów Kujaw
toru 2017W dniach 27-28 października br., odbyła się autokarowa pielgrzymka na trasie Sanktuaria Kujaw, której organizatorek był ks. Michał Podgórski. Uczestnicy pielgrzymki zwiedzili świątynie w Skępem, Oborach i Rywałdzie Królewskim, gdzie trzy tygodnie przebywał kardynał Stefan Wyszyński. Drugiego dnia pielgrzymi zwiedzili siedzibę Radia Maryja, w której przedstawiciele grupy wzięli udział w audycji radiowej. Następnym punktem wyjazdu była wizyta w Sanktuarium Gwiazdy Morza i Nowej Ewangelizacji w Toruniu. Więcej informacji o pielgrzymce będzie można przeczytać w listopadowym numerze Sygnaturki Kolegiackiej. Galeria
 

Nabożeństwa