Restauracja Krzyża

W październiku pracownicy Przedsiębiotstwa Wodociągów i Kanalizacji w Pułtusku odrestaurowali dębowy krzyż stojący przy skrzyżowaniu ul. Baltazara i drugiego wygonu. Krzyż byl w tragcznym stanie. Oczyszczono go dokładnie z próchna, solidnie zaimpregnowano i poprawnie zamontowano. Na krzyżu jest napis: "Przez Chrystusa rany Boże wspieraj nasz kraj stroskany."

Dyrekcji i Pracownikom Przesiebiorstwa serdecznie dziękujemy.

 

Nabożeństwa