W 25-ą rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

kspopieluszko25 października 2009 (niedziela)

 

Godz. 11.45
Bazylika Kolegiacka w Pułtusku

Wzniosłe, uroczyste i wzruszające były modlitwy w intencji ks. Jerzego Popiełuszki i kapłanów, którym odebrano życie w czasach komunistycznych. Młodzież z Gimnazjum Nr 3 w Pułtusku przedstawiła piękny program artystyczny zatytułowany: Zło dobrem zwyciężaj. W wielu osobach wywołał on reminiscencję przeżyć, związanych z tragiczną śmiercią ks. Jerzego. Błogosławieństwo rodziców przed Mszą Świętą prymicyjną, fragmenty kazań księdza Popiełuszki, manifestacja Solidarności, wejście ZOMO, modlitwa matek zamordowanych kapłanów i inne sceny pięknie zagrane przez młodzież wyciskały łzy w oczach starszych osób.

Po programie został odprawiona koncelebrowana Msza Święta pod przewodnictwem ks. inf. Zdzisława Króla z Warszawy.

W kościele szkolny została otwarta wystawa, pt. Kapłan, którą można oglądać do piątku włącznie w godz. 9.00 ? 13.00


 

Organizatorzy uroczystości:

Poseł na Sejm RP - Henryk Kowalczyk

Dziekan Dekanatu Pułtuskiego -  Ks. Kan. Wiesław Kosek

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku - Ireneusz Purgacz

Burmistrz Miasta Pułtusk - Wojciech Dębski

Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Pułtusku - Krzysztof Łachmański

 

Nabożeństwa