Małżeństwo

Zapowiedzi przedślubne!

Czym są zapowiedzi? W szerokim rozumieniu są one podaniem do publicznej wiadomości zamiaru zawarcia związku małżeńskiego przez daną osobę. Czyni to proboszcz parafii z prośbą o informację o ewentualnych przeszkodach, które nie pozwalałyby na zawarcie  sakramentu małżeństwa lub czyniły go niegodziwym.

W wielu parafiach zapowiedzi są głoszone podczas ogłoszeń parafialnych, a w innych (choćby w naszej) są wywieszane na tablicy ogłoszeń. Zapowiedzi winny być głoszone w parafii narzeczonego i narzeczonej.

Kontakt

Bazylika Pułtuska
Parafia Św. Mateusza

ul. Marii Konopnickiej 1
06-100 Pułtusk
Polska

Kancelaria Parafii św. Mateusza
tel: (023) 692 02 82 wew. 213
Czynna:
pn.-so. 10.00-12.00 i 16.00 - 18.00