Kapłaństwo

Jedynym i wiecznym kapłanem Nowego Testamentu jest Bóg ? Człowiek, Jezus Chrystus. On to złożył na krzyżu doskonałą ofiarę, mocą której ludzie dostępują uświęcenia, a Bogu oddawana jest nieskończona chwała. Jego zbawcze dzieło, przez ofiarę Mszy świętej oraz inne sakramenty, i uwielbienie Boga Ojca przez ludzi wraz z Chrystusem trwa nadal.        
Dzieje się tak dzięki urzędowi kapłańskiemu, który ustanowił Chrystus w Wielki Czwartek. Są trzy sakramentalne stopnie tej posługi: diakonat, kapłaństwo i biskupstwo.      
Sakramentu Kapłaństwa udziela biskup przez włożenie rąk na głowę kandydata i modlitwę do Ducha Świętego. Namaszcza też jego dłonie i podaje do rąk kielich do odprawiania Mszy świętej. Daje mu władzę odpuszczania grzechów i nauczania.         
Sakrament Kapłaństwa sprawia, że wyświecony ma udział w kapłaństwie Chrystusa i w imieniu Chrystusa oraz jego mocą spełnia czynności kapłańskie: chrzci, rozgrzesza, odprawia Mszę świętą, namaszcza chorych, naucza, błogosławi, modli się w imieniu całego Kościoła.  
Kapłanem może być każdy, kogo Bóg do tego powoła. Wszyscy chrześcijanie mają obowiązek mdlić się o liczne i dobre powołania kapłańskie.  

Opracowane na podstawie modlitewnika "Jestem z Wami"