Wspólnoty

Stowarzyszenia i grupy duszpasterskie pracujące w parafii św. Mateusza w Pułtusku.

Zapraszamy do współpracy. Najlepiej, aby zainteresowani nawiązali kontakt z ks. Proboszczem. Otrzymają zadawalającą odpowiedź, co czynić dalej.

Gaudium Cantus - schola dorosłych

KiK - Klub Inteligencji Katolickiej

Akcja Katolicka

Ministranci seniorzy

Radio Maryja

Grupa charytatywna

Duchowa Adopcja Kapłanów

Ministranci

Ruch Rodzin Nazaretańskich

Młodzież /Szkoła Wiary/

Schola dzieci starszych

Zespół Młodzieżowy Pokolenie.

Koło Synodalne Nauczycieli

SKMA

Grupa Adoracyjna

Schola młodsza

Zespół muzyczny

Chór młodzieżowy

Maltańczycy

Sygnaturka Kolegiacka - gazeta prafialna

Kościół Domowy

Koła Żywego Różańca

Młodzieżowa Grupa Tetralna

Laboratorium Wiary

Koło biblijne

Przyjacierle Oblubieńca