Pracownicy

Osoby pracujące w naszej parafii:

s. Jakubina - zakrystianka.

S. Jakubina

 

s. Eligia - pracuje w kancelarii parafialnej

Siostra Eligia

Zygmunt Dąbrowski - organista

Zygmunt Dabrowski