Kalendarz parafialny

Wersja kalendarza parafialnego jest aktualna dla bieżącego roku kalendarzowego.
Kalendarz jest tożsamy z katendarzem parafialnym w wersji papierowej, dodatkwo zawiera informacje o nabożeństwach i wybranych nadchodzących wydarzeniach.
Zachęcamy również do sprawdzania najbliższych wydarzeń w ogłoszeniach parafialnych.