Kancelaria parafialna

Kancelaria Parafii św. Mateusza mieści się w budynku plebanii, naprzeciw Bazyliki.

ul. Marii Konopnickiej 1
06-100 Pułtusk
Telefon dyżurny: +48 786 456 739

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku (włącznie) w godzinach od 10.00 do 11.00 i od 16.00 do 17.00.

w soboty - od 10.00 do 11.00  po południu nieczynna

W niedzielę nie załatwiamy spraw urzędowych. Wyjątek stanowi konieczność ustalenia daty pogrzebu. W takim przypadku zgłaszamy się do jednego z księży, który poinformuje zainteresowanych, co mają czynić dalej.

Księża mają wyznaczone dyżury (nie dotyczy wakacji):

Poniedziałek - ks. Łukasz Turbak

Wtorek - ks. Proboszcz

Środa -ks. Bartosz Krzyczkowski

Czwartek - ks. Proboszcz

Piątek - ks. Łukasz Turbak/ ks. Bartosz Krzyczkowski

Sobota - ks. Bartosz Krzyczkowski/ ks. Łukasz Turbak

Większość spraw załatwia Siostra.

Jeżeli ktoś chce się spotkać z księdzem lub sprawa wymaga obecności księdza, wówczas Siostra prosi dyżurnego kapłana do kancelarii.

Spraw Kancelaryjnych nie załatwiamy telefonicznie - możliwość wprowadzenia w błąd lub naruszenie zasad RODO

CMENTARZ

Sprawy związane z cmentarzem załatwia Ksiądz Proboszcz w  czasie dyżurów proboszczowskich - wtorki i czwartki

Jeżeli ktoś chce załatwić sprawy związane z remontem lub budową nowego pomnika, pieczary powinien najpierw zgłosić się do Zakładu Pogrzebowego Kraszewscy( tel. 530 515 629) ustalić warunki budowy, a następnie z informacją na piśmie od  wspomianego zakładu zgłosić się do Księdza Proboszcza w kancelarii.

Kontakt

Bazylika Pułtuska
Parafia Św. Mateusza

ul. Marii Konopnickiej 1
06-100 Pułtusk
Polska

Kancelaria Parafii św. Mateusza
Telefon dyżurny: +48 786 456 739
Czynna:
pn. - pt. 10.00-11.00 i 16.00 - 17.00; so. 10.00 - 11.00