Zwiedzanie Bazyliki

Od 1 lipca 2019 rozpoczynamy akcję „Otwarte drzwi bazyliki”. Świątynia będzie udostępniana do modlitwy i zwiedzania w dni powszednie od godzi. 11.00 do 14.00. Parafianie pdejmuą społeczną akcję pełnienia dyżurów w świątyni. Zapraszamy gości, tyrystów i mieszkańców naszego miasta.

Zapraszamy do zapoznania się z zabytkami znajdującymi się wewnątrz naszej świątyni.

Wykaz obiektów zabytkowych według numeracji umieszczonej na planie:

 1.Kaplica św. Wilgefortis
Kaplica św. Wilgefortis

2.Ołtarz św. Wilgefortis
Ołtarz św. Wilgefortis

3.Epitafium żołnierzy bawarskich
3.Epitafium żołnierzy bawarskich

4.Epitafium ks. kan. Stanisława Falęckiego
Epitafium ks. kan. Stanisława Falęckiego

5.Ołtarz św. Anny
Ołtarz św. Anny

6.Ołtarz św. Teresy
Ołtarz św. Teresy

7.Epitafium Franciszka Załuskiego - wojewody płockiego
Epitafium Franciszka Załuskiego - wojewody płockiego

8.Ołtarz p.w. św. Wojciecha i św. Stanisława - biskupów męczenników
Ołtarz p.w. św. Wojciecha i św. Stanisława - biskupów męczenników

9.Epitafium Hieronima Załuskiego - kasztelana rawskiego
Epitafium Hieronima Załuskiego - kasztelana rawskiego

10.Epitafium ks. kan. Jana z Rokszyc Dambrowskiego
Epitafium ks. kan. Jana z Rokszyc Dambrowskiego

11.Epitafium Mateusza Płazy - wójta pułtuskiego, jego żony Anny i córki Anny
Epitafium Mateusza Płazy - wójta pułtuskiego, jego żony Anny i córki Anny

12.Epitafium Doroty z Trębińskich Frezerowej
Epitafium Doroty z Trębińskich Frezerowej

13.Epitafium ks. Marcina Olsztyńskiego - sedziego oficjalatu pułtuskiego
Epitafium ks. Marcina Olsztyńskiego - sedziego oficjalatu pułtuskiego

14.Ambona w kształcie łodzi z żaglem
Ambona w kształcie łodzi z żaglem

15.Ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Stanisława Kostki
Ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Stanisława Kostki

16.Ołtarz Trójcy Świętej i Najświętszego Serca Jezusowego

17.Drzwi gotyckie do zakrystii

18.

19.Epitafium ks. bp. Andrzeja Chryzostoma Załuskiego i ks. bp. Marcina Załuskiego

20.Fragment renesansowego portalu

21.Stalle kanonickie i chór renesansowy (strona północna)

22.Epitafium ks. Prymasa Andrzeja Olszowskiego

23.Ołtarz św. Andrzeja Apostoła

24.Płyta nagrobna ks. bp. Pawła Giżyckiego
(brak fotografii)

25.Ołtarz wielki p.w. Zwiastowania NMP

26.Ołtarz św. Mateusza - patrona miasta Pułtusk

27.Epitafium Aleksandra Załuskiego - wojewody rawskiego

28.Stalle kanonickie (strona południowa)
Stalle kanonickie (strona południowa)

29.Epitafium ks. bp. Ludwika Bartłomieja Załuskiego
Epitafium ks. bp. Ludwika Bartłomieja Załuskiego

30.Rzeźba św. Stanisława ze Szczepanowa
Rzeźba św. Stanisława ze Szczepanowa

31.Ołtarz Najświętszego Sakramentu z obrazem Opłakiwanie Pana Jezusa
Ołtarz Najświętszego Sakramentu z obrazem Opłakiwanie Pana Jezusa

32.Rzeźba św. Zygmunta
Rzeźba św. Zygmunta

33.Nagrobek ks. bp. Andrzeja Noskowskiego
Nagrobek ks. bp. Andrzeja Noskowskiego

34.Sedilium z XVII wieku
Sedilium z XVII wieku

35.Kaplica Najswiętszego Sakramentu
Kaplica Najswiętszego Sakramentu

36.Ołtarz p.w. Najświętszej Marii Panny - Pani Pułtuskiej
Ołtarz p.w. Najświętszej Marii Panny - Pani Pułtuskiej

37.Epitafium ks. prepozyta Wojciecha Łubieńskiego
Epitafium ks. prepozyta Wojciecha Łubieńskiego

38.Epitafium Katarzyny Załuskiej
Epitafium Katarzyny Załuskiej

39.Epitafium ks. kan. Jana Krajewskiego
Epitafium ks. kan. Jana Krajewskiego

40.Epitafium ks. prepozyta Wawrzyńca Schultza
Epitafium ks. prepozyta Wawrzyńca Schultza

41.Epitafium ks. bp. Pawła Antoniego Załuskiego
Epitafium ks. bp. Pawła Antoniego Załuskiego

42.Ołtarz p.w. św. Jana Kantego
Ołtarz p.w. św. Jana Kantego

43.Epitafium ks. bp. Pawła Antoniego Załuskiego
Epitafium ks. bp. Pawła Antoniego Załuskiego

44.Epitafium ks. prepozyta Wojciecha Woyszy
Epitafium ks. prepozyta Wojciecha Woyszy

45.Fragment figuralnej polichromii renesansowej (św. Mateusz?)
Fragment figuralnej polichromii renesansowej (św. Mateusz)

46.Ołtarz p.w. św. Jana Chrzciciela i 10 Tysięcy Męczenników
Ołtarz p.w. św. Jana Chrzciciela i 10 Tysięcy Męczenników

47.Ołtarz p.w. Krzyża Świętego
Ołtarz p.w. Krzyża Świętego

49.Obraz z ołtarza wielkiego pochodzący z XVII wieku
Obraz z ołtarza wielkiego pochodzący z XVII wieku

50.Epitafium ks. kan. Sebastiana z Poznania
Epitafium ks. kan. Sebastiana z Poznania

51.Kaplica p.w. św. Franciszka z Asyżu
Kaplica p.w. św. Franciszka z Asyżu

52.Ołtarz p.w. św. Franciszka z Asyżu
Ołtarz p.w. św. Franciszka z Asyżu

53.Dekoracja ścienna z flizów niderlandzkich
Dekoracja ścienna z flizów niderlandzkich

54.Krucyfiks
Krucyfiks

55.Konfesjonał ks. bp. Józefa Piotra Eustachego Szembeka
Konfesjonał ks. bp. Józefa Piotra Eustachego Szembeka

Z gotyckiego wyposażenia wnętrza Bazyliki przetrwało:

 • krucyfiks wiszący nad wejściem z prezbiterium do kaplicy Najświętszego Sakramentu
 • drzwi pomiędzy prezbiterium a zakrystią
 • płyta nagrobna zamykająca wejście do krypty w prezbiterium
 • płyta pamiątkowa poświęcona ks. bp. Pawłowi Giżyckiemu


Dzieła renesansowe:

 • Płyta nagrobna ks. bp. Jakuba Bielińskiego
 • Płyciny w ołtarzu głównym z przedstawieniami Mojżesza i Dawida.
 • Rzeźby św. Stanisława ze Szczepanowa i św. Zygmunta
 • Chór muzyczny w prezbiterium
 • Sedilium
 • Obraz św. Jacka Odrowąża
 • Nagrobek ks. bp. Andrzeja Noskowskiego
 • Drzwiczki sakramentarium

01_kaplica_sw_wilgefortis.jpg 02_oltarz_sw_wilgefortis.jpg 03_epitafium_zolnierzy_bawarskich.jpg

04_epitafium_ks_kan_stanislawa_faleckiego.jpg 05_oltarz_sw_anny.jpg 06_oltarz_sw_teresy.jpg

07_epitafium_franciszka_zaluskiego_wojewody_plockiego.jpg 08_oltarz_sw_wojciecha_i_sw_stanislawa_biskupow_meczennikow.jpg 09_epitafium_hieronima_zaluskiego_kasztelana_rawskiego.jpg

10_epitafium_ks_kan_jana_z_rokszyc_dambrowskiego.jpg 11_epitafium_mateusza_plazy_wojta_pultuskiego_zony_anny_i_corki_anny.jpg 12_epitafium_doroty_z_trebińskich_frezerowej.jpg

13_epitafium_ks_marcina_olsztynskiego_sedziego_oficjalatu_pultuskiego.jpg 14_ambona_w_ksztalcie_lodzi_z_zaglem_w_bazylice_pultuskiej.jpg 15_oltarz_matki_boskiej_czestochowskiej_i_sw_stanislawa_kostki.jpg

16_oltrojcy16_20090902_1198499740.jpg 17_drzwi17_20090902_2021930047.jpg 19_epizaluski19_20090902_2029117295.jpg

20_portal_20090902_2015649322.jpg 21_stallekononickie21_20090902_1812267257.jpg 22_epiolszowskiego22_20090902_1547870391.jpg

23_olandrzeja23_20090902_1062133603.jpg 25_oltarz_glowny1_20090902_2022404802.jpg 26_olmateusz26_20090902_1886371922.jpg

27_epizaluski27_20090902_1332647007.jpg 28_stalle28_20090902_2060586470.jpg 29_epizaluski29_20090902_1357701687.jpg

30_stanislaw30_20090902_1610026506.jpg 31_olsakramentu31_20090902_1850790346.jpg 32_zygmunt32_20090902_1480758835.jpg

33_nagrobek33_20090902_1302279295.jpg 34_sedilium34_20090902_1841103462.jpg 36_olmaryi36_20090902_1050653752.jpg

37_epilubienski37_20090902_1735369716.jpg 38_epizaluskiej38_20090902_1772836806.jpg 39_epikrajewskiego39_20090902_1153326059.jpg

40_epischulza40_20090902_1631390462.jpg 41_epizaluskiego41_20090902_1583992139.jpg 42_olkantego42_20090902_1516238092.jpg

43_epizaluski43_20090902_1314703049.jpg 44_epiwoyszy44_20090902_1929496639.jpg 45_fragpolichromi45_20090902_1009753172.jpg

46_oljana46_20090902_1821194020.jpg 47_olkrzyza47_20090902_1962565388.jpg 49_obraz49_20090902_2070644033.jpg

50_episebastiana50_20090902_1851137325.jpg 51_kaplicafranciszka51_20090902_1291164168.jpg 52_olfranciszka52_20090902_1207748244.jpg

53_dekoracja53_20090902_1434741180.jpg 54_krucyfiks54_20090902_1971944023.jpg 55_konfesjonal55_20090902_1397277944.jpg

epizaluska_20090902_1950716112.jpg oltarznajsakr_20090902_1070807321.jpg plan_20090902_1272040827.jpg

stalla2_20090902_1081904942.jpg