Msze Święte

Msze św. w niedziele i święta:
godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
W okresie wakacyjnym:
godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 20.00

Msze św. w dzień powszedni:
godz. 7.00 i 18.00
(dodatkowo wtorek, piątek i sobota - godz. 9.00)
w okresie wakacyjnym: godz. 7.00 i 18.00
(dodatkowo wtorek, piątek i sobota - godz. 9.00)

Wyrazy wdzięczności za udział w pogrzebie mojej mamy.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie mojej mamy - śp. Ireny Kosek, wspierali moją rodzinę modlitwą i przesłali nam kondolencje. W szczególności kieruję serdeczne Bóg zapłać:

Ks. Biskupowi Piotrowi Liberze za przesłane mi słowa kondolencji, a ks. dr Łukaszowi Zdunkiewiczowi za ich odczytanie i  pomoc w sprawach organizacyjnych.

Mojemu przyjacielowi - ks. Kan. Janowi Dzieniszewskiemu za wygłoszenie kazania.

Księżom prałatom i kanonikom z Kapituły Pułtuskiej na czele z prepozytem ks. Infułatem Ludomirem Kokosińskim.

Księżom - kolegom kursowym, ziomkom z naszej parafii i parafii poniatowskiej.

Księzom z dekanatu pułtuskiego oraz tym, którzy przyjechali z różnych stron diecezji aby dać wyraz solidaryzowania się ze mną w trudnych chwilach.

Ks. Prob. Arturowi Rogali - za troskliwą opiekę duszpasterską nad rodzicami.

Księżom Wikariuszom z mojej parafii, za zrozumienie, życzliwość i pomom w organizacji pogrzebu.

Siostrom Pasjonistkom i Siostrom Służkom z Pułtuska wraz z s. Anną dyrektorką Przedszkola Św. Rodziny.

Delegacji z Urzędu Gminy Pułtusk, a szczególnie p. Krzysztofowi Nuszkiewiczowi Burmistrzowi Pułtuska, p. Róży Krasuckiej - Wiceburmistrzowi, p. Andrzejowi  Wydrze - Przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy, p.  Teresie Turek - Skarbnikowi Gminy

Panu Janowi Zalewskiemu - Staroście Pułtuskiemu, p. Beacie Jóźwiak - Wicestaroście Pułtuskiemu.

Panu Ireneuszowi Rejmusowi - Staroście Żuromińskiemu.

Panu Sławomirowi Blochowi - Prezesowi PPUK.

Pani Dorocie Pergół - Kierownikowi Biura Rady.

Delegacji Grupy Gajda-Med i jej Dyrektorowi  dr Robertowi Gajdzie.

Przedstawicielom Komendy Powiatowej w Pułtusku z panu Jarosławem Olszewskim - Komendantem.

Przedstawicielom Straży Miejskie z p. Komendantem Wincentym Boguszem.

Panu Krzysztofowi Łachmańskiemu - Prezesowi Wspólnoty Polskiej i Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 4

Panu Michałowi Kisielowi - Dyrektorowi Domu Polonii

Przedstawicielom Rady Parafialnej  z p. Sławomirem Krysiakiem (Przewodniczącym)

Delegacjom Szkół:

Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa z p. dyr. Dorotą Orłowską.

Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego - z p.dyr. Jarosław Druchniakiem.

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowaczego - z p. dyr.  Aldoną Iniarską.

Szkoły Podstawowej Nr 3 - z p. dyr Dorotą Karzulewską.

Szkole Podstawowej Nr 4 - z p. dyr Dorotą Dębską

Szkole Podstawowej w Płocochowie - z p.dyr Ewą Bochenek.

Szkoły Podstawowej z Bobów z p. dyr Teresą Piotrowską.

Przedszkola Nr 4 - p. dyr Lidią Sadowską i p. wicedyr Teresą Sepełowską.

Żłobka - z p. dyr Katarzyną Kalińską.

Delegacji z Lipnik - z p. sołtysem Waldemarem Żurawińskim.

Delegacji z Moszyna - z p. sołtysem Tadeuszem Wardą.

Przedstawicielom grup pracujących w parafii m.in. Katechetom, Akcji Katolickiej, Kościołowi Domowemu, Kołu Synodalnemu, Grupom Lektorskim, RRN, Kołu Przyjaciół Radia Maryja, Kołom Różańcowym, Grupie Charytatywnej, Misji Świętej Teresy, Asyście Procesyjnej.

Dziękuję przyjaciołom z mojej parafii, z Pułtuska i innych miast (bo tak chciałbym określić wszystkich, którzy byliście ze mną i moją rodziną).

Dyrektorowi Szpitala w Żurominie, lekarzom, pielęgniarkom i salowym za serdeczność i dobrą opiekę medyczną.

Szczególne podziękowania dla dra Dariusza Białego - lekarza rodzinnego, do którego mama miała szczególne zaufanie. Dziękuję za opiekę medyczną  paniom pielęgniarkom z Caritasu.

Siostrze Krystynie i szwagrowi Janowi za piękną i przykładną opiekę nad chorymi rodzicami.

Dziękuję całej rodzinie, przyjaciołom, znajomym  i mieszkańcom Chamska.

 

Kontakt

Bazylika Pułtuska
Parafia Św. Mateusza

ul. Marii Konopnickiej 1
06-100 Pułtusk
Polska

Kancelaria Parafii św. Mateusza
tel: (023) 692 02 82 wew. 213
Czynna:
pn.-so. 10.00-12.00 i 16.00 - 18.00