Msze Święte

Msze św. w niedziele i święta:
godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
W okresie wakacyjnym:
godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 20.00

Msze św. w dzień powszedni:
godz. 7.00 i 18.00
(dodatkowo wtorek, piątek i sobota - godz. 9.00)
w okresie wakacyjnym: godz. 7.00 i 18.00
(dodatkowo wtorek, piątek i sobota - godz. 9.00)

Podziękowanie za Dni św. Mateusza

Zakończyły się obchody Dni Patrona Miasta – św. Mateusza, które były dla mnie czasem poznawania i niekłamanego zachwytu dla piękna Pułtuska i jego mieszkańców. I jako, wydawałoby się realista, myślałem - to wydarzenie w dzisiejszych czasach nie może się udać - tymczasem udało się i to jeszcze jak!

Dlatego całym sercem pragnę podziękować:

- Panu Burmistrzowi Wojciechowi Gregorczykowi, Zastępcy Burmistrza – p. Mateuszowi Miłoszewskiemu, Radzie Miasta z Panem Przewodniczącym Ireneuszem Purgaczem na czele, pracownikom ratusza i instytucji jemu podległych,

- Dyrekcji i pracownikom Domu Polonii,

- współorganizatorom Dni Patrona Miasta - Akcji Katolickiej przy par. św. Mateusza,

- Dyrektorom Szkół i placówek oświatowych, na czele z obchodzącym jubileusz ZSZ im. Jana Ruszkowskiego, zaangażowanym uczniom - szczególnie Gwardii św. Mateusza z LO im. Piotra Skargi, 

- Dyrekcji i pracownikom Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

- Honorowym Dawcom Krwi PCK „Kropla Życia”

- Grupie rekonstrukcyjnej 13. Pułku Piechoty i Husarii odbywającej manewry na zamku.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w liturgię Mszy św. odpustowej:

Siostrom zakonnym, Siostrze zakrystiance, Panu organiście wraz z Chórem Gaudium Cantus, Panu kościelnemu z rodziną, Paniom katechetkom, dziewczętom sypiącym kwiatkami i ich rodzicom, ministrantom, lektorom, asyście procesyjnej, pocztom sztandarowym, orkiestrze strażackiej oraz służbie medycznej.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim przybyłym gościom na czele z Panem Ministrem Henrykiem Kowalczykiem i przedstawicielom miast partnerskich ze Słowacji i Węgier.

Wdzięczny jestem sprawującemu Mszę św. biskupowi Romanowi Marcinkowskiemu, Kapitule św. Mateusza w Pułtusku, na czele z Księdzem prepozytem, przedstawicielom Kapituł płockich - katedralnej i św. Michała, Księdzu Dziekanowi i księżom dekanatu pułtuskiego oraz klerykom. 

Bardzo dziękuję Księżom wikariuszom naszej parafii.

A przede wszystkim dziękuję Wam - Drodzy Parafianie i obywatele Miasta i ziemi pułtuskiej.

Ks. kan. Jarosław Arbat

Proboszcz Par. pw. św. Mateusza w Pułtusku

Kontakt

Bazylika Pułtuska
Parafia Św. Mateusza

ul. Marii Konopnickiej 1
06-100 Pułtusk
Polska

Kancelaria Parafii św. Mateusza
tel: (023) 692 02 82 wew. 213
Czynna:
pn.-pt. 10.00-11.00 i 16.00 - 17.00; so. 10.00 - 11.00