Msze Święte

Msze św. w niedziele i święta:
godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 18.00
W okresie wakacyjnym:
godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 20.00

Msze św. w dzień powszedni:
godz. 6.30, 7.00 i 18.00
(dodatkowo wtorek, piątek i sobota - godz. 9.00)
w okresie wakacyjnym: godz. 7.00 i 18.00
(dodatkowo wtorek, piątek i sobota - godz. 9.00)
szczegółowy opis nabożeństw

Komunikat w sprawie segregacji śmieci na pułtuskich cmentarzach

Zarządcy cmentarzy (I-ego i II-ego): Parafia św. Mateusza w Pułtusku oraz Parafia pw. św. Stanisława Kostki, Urząd Miejski w Pułtusku i Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. informują, że od 1 marca 2021 r. wdrażają segregację odpadów na cmentarzach parafialnych.

Segregacja odpadów na cmentarzu polegać będzie na wyodrębnieniu odpadów:

  • biodegradowalnych (gałęzie, trawa, liście, kwiaty bez doniczek, naturalne wieńce) - pojemnik koloru brązowego,
  • papieru (papier, karton, tektura) – pojemnik koloru niebieskiego,
  • tworzyw sztucznych oraz metali (folie opakowaniowe, plastikowe oraz metalowe elementy zniczy, elementy wieńców z tworzyw sztucznych, plastikowe doniczki bez ziemi) - pojemnik koloru żółtego,
  • szkła (znicze szklane bez parafiny oraz plastikowych elementów, słoiki, wazony szklane, butelki) - pojemnik koloru zielonego,
  • zmieszanych odpadów cmentarnych pozostałych po segregacji (piasek, ziemia, znicze i wkłady z parafiną, wieńce trwale złączone z tworzywami oraz metalem) – kontener koloru czarnego.

W celu ułatwienia prawidłowej segregacji, przy kontenerach na odpady zostaną umieszczone tablice informacyjne oraz w odpowiedni sposób oznaczone pojemniki. Prosimy o prawidłową segregację odpadów i wrzucanie ich do właściwych pojemników. /verte!/

Posegregowane odpady stają się wartościowymi surowcami, a znaczną ich część można przetworzyć albo ponownie wykorzystać co wpływa na racjonalną gospodarkę odpadami. Dzięki temu wspólnie dbamy o środowisko i obniżamy koszty wywozu odpadów.

Jednocześnie informujemy, że do kontenerów nie można wrzucać gruzu i odpadów powstałych z budowy nagrobków stanowiących odpady budowlane. Odpady te powinny być zagospodarowane przez wykonawcę w/w robót we własnym zakresie.

Ponadto informujemy, że w celu zapewnienia utrzymania czystości i porządku na cmentarzach, teren ich zostanie objęty monitoringiem.

Kontakt

Bazylika Pułtuska
Parafia Św. Mateusza

ul. Marii Konopnickiej 1
06-100 Pułtusk
Polska

Kancelaria Parafii św. Mateusza
tel: (023) 692 02 82 wew. 213
Czynna:
pn.-so. 10.00-12.00 i 16.00 - 18.00