Czytanie Biblii w Pułtusku
Z inicjatywy Sławomira Krysiaka, prezesa Akcji Katolickiej w parafii św. Mateusza, przeżywaliśmy w Pułtusku Maraton Biblijny. Włączyliśmy się do maratonu płockiego. Dzięki tej akcji zostało odczytane publicznie całe Pismo Święte. Lekturę rozpoczął modlitwą i odczytaniem pierwszych wersetów z Księgi Samuela probosz parafii - ks. kan. Wiesław Kosek. Współorganizatorem maratonu w naszym mieście był burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz. Panu Burmistrzowi, członkom Akcji Katolickiej, wszystkim lektorom oraz osobom wspomagającym serdecznie dziękujemy.
 
Zapraszamy na Maraton Biblijny

Pierwszy Maraton Biblijny, organizowany przez Akcję Katolicką, odbędzie się w Pułtusku 16 kwietnia (czwartek) od godz. 9.00 do 16.40. Maraton Biblijny, to czytanie Pisma Świętego w miejscach publicznych. W lekturze weźmie udział 101 osób. Miejscem czytania będzie parking przed pomnikiem św. Jana Nepomucena. Zachęcamy wszystkich przechodzących tego dnia ulicą Świętojańską, aby zatrzymać się na chwilę i posłuchać Słowa Bożego. Będą przygotowane miejsca siedzące.

 
Życzenia wielkanocne
Parafianom, Gościom i Odwiedzającym naszą stronę internetową, życzę wzmocnienia wiary dzięki łasce płynącej od Zmartwychwstałego Chrystusa. Niech nie zabraknie Wam sił do dawania świdectwa życia chrześcijańskiego w świecie, który chce zapomnieć o fakcie Zmartwychwstania. Życzę umocnienia nadziei, miłości, uszanowania i zgody w Waszych Rodzinach. Radosnych Świąt.
 
Rezurekcja 2015
Msza Święta Rezurekcyjna został odprawiona w bazylice przez ks. kan. Wiesława Koska - proboszcza parafii. Ze zgromadzonymi licznie parafianami i gośćmi rozpoczęliśmy procesję wokół świątyni ulicą Konopnickiej. Chorągwie, sztandary, feretrony, poduszki, baldachim niesione przez starszych i młodych parafian, a także ministranci i liczne grono dziewczynek sypiących kwaiatkmi oddawało cześć Zmartwychwstałemu Chrystusowi. Towarzyszyła także niezawodna Pułtuska Młodzieżowa Orkiestra Strażacka. Po Mszy Świętej przy pięknym brzmieniu marszów w wykonaniu orkiestry pracownicy Domu Polonii oddali wielkanocne salwy z armat. Zapraszamy do galerii zdjęć!
 
Wielka Sobota
Wielka Sobota w Bazylice była kolejnym - trzecim dniem TRIDUUM Paschalnego. Wiele osób nawiedziało naszą świątynię adorując Pana Jezusa zgłożonego w grobie i święcąc pokarmy. Wieczorem uroczystą Mszę Świętą rozpoczęliśmy od poświęcenia ognia. Nabożeństwu przewodniczył ks. Grzegorz Szlom. Zapraszamy do galerii.
 
Wielki Piątek w bazylice
Kolejny raz uświadomiliśmy sobie, co uczynił Chrystus dla każdego z nas. Odczytany z podziałem na role opis Męki Pańskiej, adoracja Krzyża i piękny śpiew Gaudium Cantus ukazywały nam ofiarną miłość Chrystusa do człowiek. Nabożeństwu,z licznym udziałem ministrantów, przeewodniczył ks. Michał. Zapraszamy do bazyliki na adorację Pana Jezusa w grobie, a także do obejrzenia wspaniałych dekoracji tzw. ciemnicy i grobu.
 
Msza Wieczerzy Pańskiej w bazylice
Koncelebrowana Msza Święta Wieczerzy Pańskiej stanowiła centrum świętowania Wielkiego Czwartku w bazylice. Podczas Eucharystii byliśmy świadkami obmycia nóg dwunastu mężczyznom oraz przyjęcia ośmiu chłopców do grona ministrantów. Przedstawiciele grup duszpasterskich funkcjonujących w parafii złożyli kapłanom życzenia. Uroczystość uświetniła pięknym śpiewem schola "Gaudium Cantus". Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu, który jest umieszczony na ołtarzu wystawnienia zwanym "ciemnicą" (dzieło s. Melanii).
 
Niedziela Palmowa
2015_niedziela_palm_resizeMieszkańcy naszej parafii bardzo licznie nawiedzili bazylikę świętując Niedzielę Palmową. Podczas wszystkich mszy świętych wysłuchano opisu Męki Pańskiej czytanego z podziałem na role. Procesje z palmami poprzedziły sprawowanie Eucharystii o godz. 10.30, 12.00 i 15.00.
 

Nabożeństwa